IQNA

Allahın ruzi verməsi haqqında iki məqam

Allahın sifətlərindən biri də rəzzaq (ruzi verəndir). Bütün varlıqları Allah yaratdığı və onları xüsusi və məqsədyönlü plan əsasında yaratdığı üçün onların ehtiyacları haqqında da düşünər. Amma bəzən şeytanın vəsvəsələri insanı belə düşünməyə vadar edir ki, Allah öz məxluqlarını unudub.
Adəm (ə) ilk insan yoxsa ilk peyğəmbər?
Qurandakı şəxsiyyətlər /1
Adəm (ə) müasir insanların atası və ilk peyğəmbərdir. İlk insan ilk peyğəmbər oldu ki, bəşəriyyət heç vaxt hidayətsiz qalmasın.
2022 Jun 28 , 19:11
Quranın möcüzə sahələri
Qurani-Kərim Allahın möcüzəsidir. İndi və hətta İslamın ilk dövrlərində Quranın möcüzə olduğunu inkar edən insanlar olub. Amma Quran ayələri belə bir iddiaya aydın cavab verir.
2022 Jun 27 , 10:59
Quran baxımından yaxşılığın kamilliyi
Yaxşılığın meyarları Quran ayələrindən birində bəyan edilmişdir ki, bu da Quranın müsəlmanların davranış və əqidə tələblərinə münasibətini yaxşı başa düşməyə imkan verir.
2022 Jun 25 , 09:37
Allahın səmavi təsbihi (həmd-sənası)
Göydə göy gurultusu Allahın böyük əlamətlərindəndir ki, "Rəd" surəsinin 13-cü ayəsinə əsasən bu gurultu Uca Allaha təsbih və şükür etməkdir.
2022 Jun 24 , 10:18
Düşməninizi tərksilah edin!
Necə təsəvvür etmək olar ki, mərhəməti ilə tanıdığımız Allah insanı düşməninə əsir etmək üçün tək qoyub?!
2022 Jun 22 , 09:00
Livanda daimi Quran sərgisinin açılışı olub
Qurani-Kərimin nadir əlyazmaları da daxil olmaqla daimi sərgisi Ali Məqamlı Rəhbərin Livandakı dini nümayəndəsinin iştirakı ilə açılıb.
2022 Jun 20 , 09:21
Yusif peyğəmbərin (ə) əhvalatı, Quranın ən gözəl hekayəsi
Qurani-Kərimdə Yusif peyğəmbərin əhvalatı insanın həyatı boyu çəkə biləcəyi çətinliklərlə doludur. Amma sonda Həzrət Yusif (ə) səbir və Allaha imanla yüksək məqama çatır.
2022 Jun 20 , 19:22
Hidayət olmağın düşməni insanın yüksəliş yoluna necə təsir edir?
İlahi yolda hidayətin düşmənləri var ki, bu düşmənlərin təsir yollarını bilmək üçün əvvəlcə öz zəif cəhətlərimizi tapmaq daha yaxşıdır.
2022 Jun 20 , 14:46
Şeyx Mustafa İsmayıl misilsiz bir qari idi
Şeyx Mustafa İsmayıl kimi tanınan Mustafa Məhəmməd Əl-Mursi İbrahim İsmayıl, Əkbərul-Qurra kimi tanınan məşhur misirli qiraətçidir. Bir çox qiraət mütəxəssislərinin fikrincə, bu misirli qiraətçinin vəfatı ilə misirli qiraətçilərin qızıl dövrü geriləməyə başladı.
2022 Jun 19 , 23:19
İlahi rəhmətlə bağlı məsələlərlə yanaşı, Quran ayələrinin bir qismi axirətdə ilahi ədalət məhkəməsi və zalım qəbilələrin əzabından bəhs edir ki, onlardan bəziləri Hud surəsində qeyd olunur. Bu surədə təsvir olunan görüntü o qədər böyükdür ki, Peyğəmbər (s) buyurdu ki, bu surə məni qocaltdı!
2022 Jun 18 , 19:36
Düşməninizi tanıyırsınızmı?
Allah insanı yaradanda təkəbbürlü məxluq onunla düşmənçilik etməyə başladı. O zaman ki, Allah insanı yaradıb, Öz ruhundan ona ona üfürüb. İnsan məxluqatın ən şərafətlisi adlandırılıb. Çünki o, başqa məxluqlar üçün mümkün olmayan kamilliklərə çatmaq qabiliyyətinə malik idi.
2022 Jun 17 , 16:09