اختلاف دیدگاه سه فقیه در مسئله حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن

اختلاف دیدگاه سه فقیه در مسئله حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن

استاد درس خارج حوزه قم ضمن اشاره به نظر علامه طباطبایی، آیت‌الله خویی و آخوند خراسانی پیرامون حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن اظهار کرد: وقتی می‌گوییم که در اصول دین دستیابی به یقین میسر نیست صرف گمان کافی است و خبر واحد قابل پذیرش است، خبر واحد در تفسیر قرآن به طریق اولی قابل پذیرش است.
منشا نفاق، کبر است/ ماجرای دستبوسی آیت‌الله بهاءالدینی

منشا نفاق، کبر است/ ماجرای دستبوسی آیت‌الله بهاءالدینی

آیت‌الله هادوی تهرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه، تاکید کرد: منشا نفاق، استکبار است و انسان تا این کبر را در درونش کنترل نکند همیشه با گرفتاری مواجه است؛ انسان اگر متوجه این مسئله باشد که هیچ چیزی نیست و همه از ناحیه خداوند است، آن وقت به جایی می‌رسد.
دیدگاه قائلان به عدم حجیت خبر واحد در تفسیر و پیراتفسیر

دیدگاه قائلان به عدم حجیت خبر واحد در تفسیر و پیراتفسیر

استاد درس خارج حوزه علمیه قم ضمن اشاره به اینکه حجیت خبر متواتر و عدم حجیت خبر ضعیف محل بحث نیست تصریح کرد: حجیت خبر واحد غیر محفوف به قرینه اما ثقه در احکام مورد اتفاق است، اما در غیر احکام، اعتبار همان چیزی که در احکام معتبر است محل بحث است.
گونه‌شناسی تفسیر به رأی؛ از تطبیق با دستاوردهای علمی تا برداشت‌های غالیانه

گونه‌شناسی تفسیر به رأی؛ از تطبیق با دستاوردهای علمی تا برداشت‌های غالیانه

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست ضمن اشاره به برخی نشانه‌های تفسیر به رأی به ذکر مصادیقی از تفسیر به رأی از جمله در مسئله تطبیق آیات با داده‌های علمی و همچنین برداشت‌های غالیانه از آیات پرداخت.
اخلاص داشتن مشکل ولی ممکن است

اخلاص داشتن مشکل ولی ممکن است

آیت‌الله سیدجعفر سیدان ضمن تفسیر آیات سوره لیل بیان کرد: اخلاص داشتن مشکل ولی ممکن است و انسان می‌تواند به جایی برسد که همه کارهایش برای خدا باشد.
پیامبران از موضع برتر با مردم سخن نمی‌گفتند

پیامبران از موضع برتر با مردم سخن نمی‌گفتند

محمدعلی انصاری ضمن اشاره به اینکه نوع‌دوست‌ترین انسان‌ها در تمام تاریخ اقوام بشر پیامبران بودند، تصریح کرد: پیامبران خودشان را در سطح برتر قرار نمی‌دادند بلکه در سطح اخوت و برادری قرار می‌دادند.
چرا عده‌ای فکر می‌کنند همه علیه آنها در حال توطئه هستند

چرا عده‌ای فکر می‌کنند همه علیه آنها در حال توطئه هستند

آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، استاد سطح خارج حوزه علمیه در درس تفسیر قرآن گفت: انسان‌هایی که فقط حفظ ظاهر می‌کنند و عمق باطنی و فکری ندارند، همیشه در وحشت هستند و تصور می‌کنند که همه علیه آنها در حال توطئه هستند، اینها مانند کف روی آب نمایش زیادی دارند؛ این وصف را قرآن برای منافقان به کار برده است.
حد مطلوب ایثار چیست؟

حد مطلوب ایثار چیست؟

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ضمن تشریح رابطه دین و محبت به حد مطلوب ایثار پرداخت و گفت: از افراد معمولی، ایثار به معنای آن که فرد از غذای زن و بچه خود به دیگران بدهد انتظار نیست ولی بدون شک در جایی که وضع فرد خوب است ایثار بسیار خوب است.
از نظر قرآن وقوع یک چیز دلیل بر حقانیتش نیست

از نظر قرآن وقوع یک چیز دلیل بر حقانیتش نیست

سیدمجتبی حسینی ضمن اشاره به اینکه معیار سنجش جملات انشایی حق و باطل است و نه صدق و کذب و واقع و غیر واقع تصریح کرد: افرادی که غیر خدا را می‌پرستند عملشان واقعیت دارد و حتی بالاتر از آن اثر دارد، مثل کارهایی که مرتاضان هندی می‌کنند ولی باطل است.
چرا امام زمان(عج) را نمی‌بینیم

چرا امام زمان(عج) را نمی‌بینیم

آیت‌الله محسن فقیهی، استاد سطح خارج حوزه علمیه با بیان اینکه صبر و نماز باعث جلب فیوضات ویژه خداوند است، گفت: اینکه ما امام زمان(عج) را نمی‌بینیم به این دلیل است که با گناهانی که می‌کنیم زمینه جلب فیض خدا را بر روی خود بسته‌ایم و به تعبیری قابلیت قابل، تام نشده است.